f

Spływy kajakowe rzeką wdą Artek Kajaki

Spływy kajakowe rzeką Rzeka wda

Wda (inaczej Czarna Woda, niem. Schwarzwasser) – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły.

Długość rzeki wynosi 198 km, a powierzchnia dorzecza 2325 km². Ma początek na Równinie Charzykowskiej gdzie wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi Osława Dąbrowa koło Bytowa. Przepływa przez tzw. kaszubską wielką wodę (jeziora Wdzydze, Gołuń, Radolne, Słupinko i Jelenie). Następnie płynie przez Bory Tucholskie. Uchodzi do Wisły w okolicach Świecia.

Jest rzeką o charakterze nizinnym. Dno rzeki jest piaszczyste, z licznie występującymi głazami narzutowymi w korycie. Rzeka silnie meandruje, przerzucając swoje wody z jednej strony doliny na drugą. Ze względu na swą zmienność (od górskiego potoku do szerokiej, wolno płynącej rzeki), zakola, często wysokie a miejscami urwiste, zalesione brzegi oraz przełomy, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych w kraju szlaków kajakowych. Organizowany jest tu na przełomie stycznia i lutego Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy.

Nazwa "Czarna Woda", funkcjonująca również w niemieckiej tradycji nazewniczej, wzięła się prawdopodobnie od koloru wód rzeki: ciemnych, a czasami wręcz czarnych. Na zabarwienie wód wpływ miały (lub mieć mogły) takie czynniki, jak zabagnione brzegi, ilość związków mineralnych niesionych przez wodę, a także dopływ ścieków ze smolarni, istniejących nawet do XIX wieku w przyległych do rzeki wsiach i przysiółkach.

Na Wdzie znajduje się 5 elektrowni wodnych:w Wojtalu, we Wdeckim Młynie, w Żurze, Gródku oraz Kozłowie.

Źródło: Wikipedia